Προκήρυξη για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ δημοσίευσε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας