Η Ιαπωνία εξακολουθεί να έχει το ισχυρότερο διαβατήριο σύμφωνα με την λίστα