Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του προκήρυξε ο Δήμος Νέας Ζίχνης.

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση έξι θέσεων προσωπικού. Πρόκειται για δύο θέσεις ειδικότητας ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή), δύο θέσεις ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ισοπεδωτή) και δύο θέσεις ΥΕ 16 Εργατών/τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρου).